Escola Impremta: Un projecte de RSC obert a les empreses gràfiques

15 setembre 2019

La idea va sorgir fa uns 5 anys i gairebé per casualitat, quan Josep Amat, cap de digitalització de Vanguard Gràfic que aleshores treballava a Arts Gràfiques Orient, els va donar a les seves filles de 9 i 10 anys un material sobrant de la impremta perquè decoressin la seva escola per Nadal.

Aquells retalls de paper metal·litzat que les petites van portar al col·legi va ser el punt de partida d'un projecte de RSC que Josep va explicar durant el darrer Graphispag amb grans dosis d'il·lusió i implicació. L'objectiu: aconseguir que altres empreses d'arts gràfiques es sumin a aquesta iniciativa, cedint material sobrant a centres escolars perquè ho reutilitzen en tallers i activitats educatives.

La sorpresa de Josep Amat en veure el que havia aconseguit fer l'escola de les seves filles amb aquell paper el va portar a començar a pensar en gran. Si podien acumular durant tot un any el material sobrant, que a priori ja havia complert la seva funció, cada vegada més centres educatius podrien beneficiar-se d'aquesta reutilització.

"Va ser una taca d'oli que es va anar estenent sense fer cap tipus de publicitat", explica Amat. En aquella època, quan l'empresa era Arts Gràfiques Orient, estaven a L'Hospitalet, i el lliurament de material el van plantejar en un inici per a les escoles de l'àrea d'influència de la zona, col.laborant amb 2-3 escoles del barri. Actualment, integrats en Vanguard Gràfic i amb seu a Sant Adrià de Besòs, han estès el projecte a tot Catalunya i, d'altra banda, estan disposats a fer-ho encara més gran si aconsegueixen el suport necessari d'altres impremtes que es vulguin sumar al projecte.
 

Imatge cedida per Vanguard Gràfic
 

Idea senzilla i escalable

La idea és convertir Vanguard Gràfic en una mena de Hub, és a dir, el centre neuràlgic on es recull el material de diferents impremtes i altres proveïdors. Actualment estan proporcionant material a unes 250 escoles repartides per diferents punts de Catalunya. "El nostre suport natural és el paper però el nostre objectiu és que altres professionals, juntament amb totes les impremtes que ho desitgin, s'ofereixin per donar-nos material sobrant", comenta Amat, per a qui qualsevol tipus de material pot ser susceptible d'interessar als centres escolars, des de troqueladors que aporten cartons fins a altres especialitats que lliuren mesuradors per als laboratoris de les escoles participants.

La major part de material es dóna als cursos d'infantil i primària, on es concentren més assignatures de manualitats i plàstica, tot i que també hi ha instituts de secundària que s'han adherit a la iniciativa, especialment els que estan més focalitzats en el batxillerat artístic, així com centres amb infants que pateixen algun tipus de discapacitat. Amat també recorda alguns casos especialment cridaners, com el de l'escola industrial, que va fer un taller de joies amb paper, o l'acord a que han arribat recentment amb la Fundació Miró, als qui proporcionaran material perquè l'entitat porti a terme diversos tallers amb les escoles.
 


Imatge cedida per Vanguard Gràfic


Llarga vida al segon ús

El portaveu de Vanguard Gràfic ho té clar: "la lliçó que aprenen els nens és que el segon ús i la cura de les coses és una manera de reutilitzar i allargar la vida útil d'estris i altres objectes quotidians. És important que es conscienciïn en aquest sentit i més en un món on la immediatesa i el concepte d'un sol ús està a l'ordre del dia". Amat també implica al sector gràfic en aquest compromís amb el reciclatge i la reutilització. "Des del món de la impremta, som els primers que ens hem de posar al capdavant d'aquesta filosofia i del compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient, ja que som actors principals i no ens podem quedar al marge i deixar-lo en mans de l'administració". "Hem de donar exemple i convertir-nos en la punta de llança a l'hora d'implementar bones pràctiques en matèria de reciclatge i reutilització", conclou Amat.

En aquest sentit, el responsable de la iniciativa també destaca la situació complexa que viuen algunes escoles per la manca de recursos i l'ajuda i suport que els suposa disposar d'aquest material per poder dur a terme tallers i altres activitats amb els escolars. Per Amat, el que cal realment és la implicació d'un major nombre d'impremtes i empreses del sector gràfic: "no té sentit que una escola d'Artés hagi de venir a les instal·lacions de Vanguard Gràfic a recollir material". L'objectiu és que l'empresa sigui un punt de connexió entre proveïdors de proximitat i centres educatius però el creador de la iniciativa percep manca de voluntat de les impremtes en general a l'hora d'implicar-se en un projecte d'aquestes característiques.

Tot i la dificultat que estan tenint per aconseguir més col·laboradors, Amat no cessa en la seva obstinació de seguir amb Escola Impremta, de dedicar-li hores i esforç i fer-la més gran en la mesura que puguin. "Ens arriben mostres d'agraïment de part d'escoles, associacions de pares i altres institucions", explica el creador del projecte, "i això recompensa amb escreix qualsevol dificultat que puguem trobar-nos pel camí", conclou.

 

Què ha de fer una escola per sumar-se a la iniciativa?

1. És molt senzill: donar-se d'alta al web escolaimprempta.com

2. Vanguard Gràfic va acumulant tot el material sobrant de la seva activitat durant uns 2-3 mesos, el diposita en un espai ad hoc a les seves instal·lacions i recull, al seu torn, el material d'altres proveïdors que participen en el projecte.

3. Quan la impremta té material suficient, envia un comunicat a les escoles, informant-los del dia que es procedirà al lliurament de material.

4. Les escoles van a les instal·lacions de Vanguard Gràfic a recollir el material sense cap cost i només se'ls demana a canvi que enviïn fotografies dels tallers i treballs on han reutilitzat el material.
 

Imatge cedida per Vanguard Gràfic

 

Cristina Benavides, col·laboradora de Graphispag