Notícies

Clear presenta a Graphispag innovacions en solucions d'encunyat

14 març 2017

 L'àmplia gamma de productes de l'empresa inclou fusta per a encunys rotatius, nous perfils de goma i fleixos, entre d'altres.

Clear és una empresa que compta amb 25 anys d'experiència en el sector i amb 10 anys de trajectòria en la distribució de troqueladores automàtiques. En aquesta edició de graphispag l'empresa porta diferents novetats en materials i complements per a les troqueladores.

Entre aquestes novetats destaquen les innovacions en els perfils de goma. Clear presenta el nou perfil Sprint Pro. En el procés de producció d'aquest producte, les matèries primeres utilitzades són aptes per al contacte directe amb el menjar, no cancerígenes i sense vulcanització. El perfil Sprint Pro es subministra juntament amb la guia de fixació, els perfils són intercanviables per l'operari amb ràpids canvis en l'encuny. Permet reemplaçar fàcilment la goma malmesa pel contacte amb les pinces i sense danyar la fusta.

Clear presenta també el fleix X-PRESS Pure. Aquest fleix permet una posada en màquina molt més ràpida. El nou fleix és ideal per a petites i mitjanes tirades de encunyat. És ràpid en la realització de les postes en màquina, el que permet escurçar els temps d'arranjament.