GRAPHISPAG TALKS

Descarrega't les ponències disponibles.

Patricia Garcia Manso

Gerent/presidentaGerente / PresidentaGeneral Manager/Chairwoman

Gerent/presidenta | DIN Impresores / Foro Jóvenes Impresores | Madrid España

Gerent de Din Impresores, SL, empresa gràfica que des del 1973 continua avançant cap al futur, amb la seva germana Cristina, i presidenta del Fòrum Joves Impressors 4.0. Va impulsar, juntament amb Jaime de Diego, un Fòrum Gràfic el 2017, gràcies al qual van extreure resultats i accions per dur a terme.

03/28/2019 10:00 03/28/2019 10:30 Europe/Madrid Resultats i accions del Fòrum Joves Impressors 4.0 i presentació de les conclusions del primer Fòrum Joves Impressors Resultats i accions del Fòrum Joves Impressors 4.0 i presentació de les conclusions del primer Fòrum Joves Impressors , Hall , - Sala Sala 1 MM/DD/YYYY
Resultats i accions del Fòrum Joves Impressors 4.0 i presentació de les conclusions del primer Fòrum Joves Impressors